POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Robert. M. Yerkes

Yerkes, Robert M[earns] (1876-1956), amerykański psycholog, który na tym terenie rozwinął psychologię porównawczą, zwł. zajmując się małpami człekokształtnymi (por. badacze obyczajów i zachowania się małp człekokształtnych). Po ukończeniu Ursinus College uzyskał (1902) stopień doktora na Uniersytecie Harvardzkim, po czym objął pracę jako wykładowca, a następnie (do 1917) jako profesor. Początkowo pracował nad zachowaniem się bezkręgowców, po czym przeniósł się na drobne ssaki (pierwsza książka, The Dancing Mouse, 1907, pomogła w promocji myszy i szczurów jako standartowych zwierząt laboratoryjnych w takich badaniach). Zajmował się też psychologicznym testowaniem ludzi - i tu opracował (1915) punktową skalę pomiarów ludzkich zdolności umysłowych; wykorzystał ją podczas I wojny świat. do pomiarów 1.726.000 mężczyzn (!). Po zostaniu (1924) profesorem Uniwersytetu Yale Yerkes zajął się badaniem wielkich małp, w czym wkrótce się wybił jako autorytet (pomnikowe dzieło Great Apes, 1929, napisał wspólnie z żoną, Adą Watterson Yerkes). W 1929 udało mu się stworzyć w Orange Park, na Florydzie Yale Laboratories of Primate Biology, przemianowane na Yerkes Laboratories of Primate Biology  po jego rezygnacji z zarządzania w 1941. Chimpanzees (1943), inne wielkie dzieło, Yerkesa było  zarazem ostatnie. Przeszedł na emeryturę w 1944 (zob. Bohn-Drzewina 1932, ss. 539-541, 544-545); por. L.S.B.Leakey

The Mental Life of Monkeys and Apes. A study of ideational behavior. Behavior Monographs, Nş 12. New York 1916.

A. Bohn-Drzewina: Psychologia porównawcza zwierząt. W: Poradnik dla samouków, t. X: Zoologia II: Histologia, fizjologia zwierząt, embriologia, psychologia porównawcza zwierząt. Warszawa 1932, ss. 506-554.

 

Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl, jchmurzynski@wp.pl) 16 stycznia 2003 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page