POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Amotz Zahavi

Zahavi, Amotz (ur. 1928), izraelski socjobiolog, wybitny teoretyk, twórca takich pojęć jak ‘uczciwość’ i ‘nieuczciwość’; był obserwatorem zachowania się ptaków, studiował biologię ptaków u H. Mendelssohna, etologię u N. Tinbergena i ewolucjonizm u Davida Lacka. 1956-1969 był sekretarzem generalnym Towarzyswa Ochrony Przyrody, później był dyrektorem Instytutu Ochrony Przyrody, wykłada socjobiologię, ewolucjonizm i etologię na Uniwersytecie w Tel-Avivie. Zahavi sformułował teoretyczne wyjaśnienie faktu oszukiwania innych osobników - zwłaszcza z własnego gatunku (np. podczas zalotów) - o własnym stanie fizycznym i fizjologicznym. Zasada ta, nazwana przezeń „zasadą upośledzenia (handicapu)” przyjmuje, iż tego rodzaju oszustwa są niemożliwe z powodu ich kosztowności. Dlatego też informacje z zasady są "uczciwe".

A. Zahavi: Reliability in communication systems and the evolution of altruism. W: Evolutionary Biology ed. by Stonehouse and Perrins. London 1977, ss. 253-259.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl, jchmurzynski@wp.pl) 14 stycznia 2003 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page