Głównymi celami Towarzystwa są:

  • promocja etologii oraz innych nauk behawioralnych (w tym neurobiologii, ekologii behawioralnej i socjobiologii) w Polsce
  • popularyzacja tych nauk również poza granicami Polski
  • reprezentacja opinii polskiego środowiska etologicznego wobec władz lokalnych i międzynarodowych
  • współpraca z instytucjami naukowymi i władzami krajowymi, jak również z środowiskiem międzynarodowym (szczególnie z Międzynarodową Radą Etologów).

Szczegółowe informacje zawarte są w naszym statucie.
© Polskie Towarzystwo Etologiczne