Jak zostać członkiem
Polskiego Towarzystwa Etologicznego?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstępowania w szeregi członków Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol.).

Nasze Towarzystwo skupia liczne osoby z całej Polski zainteresowane naukami behawioralnymi i liczy już obecnie ponad 160 członków.

Aby zostać członkiem PTEtol. należy wydrukować i wypełnić deklarację członkowską PTEtol. Następnie, po umieszczeniu na niej swojego podpisu oraz podpisów dwóch członków wprowadzających, należy odesłać ją na adres Sekretarza PTEtol.:

Julita Korczyńska
Polskie Towarzystwo Etologiczne
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa


Oprócz deklaracji należy przesłać pocztą e-mail (na adresy: ptetol@gmail.com i j.korczynska@nencki.gov.pl) zwięzłą informację na temat dorobku i zainteresowań związanych z naukami behawioralnymi oraz aktualnego statusu zawodowego (student, pracownik, emeryt).W razie trudności w znalezieniu członków wprowadzających można zasygnalizować ten fakt i przesłać deklarację bez ich podpisów lub tylko z jednym podpisem (wówczas bez wpisywania nazwiska osoby wprowadzającej, która się nie podpisała). W przypadku osób mogących się wykazać aktywną działalnością na polu nauk behawioralnych Zarząd Główny PTEtol. postara się znaleźć członków wprowadzających w swoim gronie.

Przedstawienie sylwetki nowego członka i decyzja o przyjęciu go w poczet członków PTEtol. nastąpi na najbliższym zebraniu Zarządu Głównego.Opłata członkowska

Roczna opłata członkowska od 1 stycznia 2016 wynosi:
48 zł dla pracowników etatowych i doktorantów mających stypednia
36 zł dla studentów i doktorantów nie pobierających stypendium
emeryci są zwolnieni z opłat członkowskich.Na wniosek członka, w szczególnych przypadkach, Zarząd Główny PTEtol. może podjąć decyzję o obniżeniu składki lub zwolnieniu z opłat członkowskich.Składki członkowskie można opłacać na trzy sposoby:


 1. 1. Przelew na konto PTEtol.
 2. Bank: Credit Agricol Numer konta: 63 1940 1076 3045 6622 0000 0000
  Właściciel konta: Polskie Towarzystwo Etologiczne

  Na przelewie należy podać imię i nazwisko osoby, dla której wnoszona jest wpłata, oraz jej charakter (składki członkowskie lub subwencja).

 3. 2. Przekaz pocztowy wysłany na adres
 4. Julita Korczyńska
  Polskie Towarzystwo Etologiczne
  ul. Pasteura 3
  02-093 Warszawa

 5. 3. Na seminariach PTEtol.
 6. U skarbnika (tylko gotówką)  Uwaga: Składki należy płacić począwszy od pierwszego miesiąca, w którym dostało się zawiadomienie o przyjęciu w poczet członków PTEtol. Np. Jeśli ktoś został przyjęty w lutym to składki powinien wpłacać od lutego (pracownicy w kwocie 4 zł miesięcznie, a studenci 3 zł za każdy miesiąc do końca danego roku). W przypadku zmiany statusu zawodowego (student, pracownik, emeryt) mającego wpływ na wysokość składki członkowskiej prosimy o przesłanie tej informacji Skarbnikowi PTEtol.

  Wszelkich informacji odnośnie płacenia składek udziela Skarbnik Justyna Szymańska (justyna.szymanska@psych.uw.edu.pl)


Deklaracja członkowska
© Polskie Towarzystwo Etologiczne