Zachowanie – Fizjologia – Środowisko

I Kongres Polskiego Towarzystwa Etologicznego

organizowany we współpracy ze

 

Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie

oraz z

 

Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

 

22-24 września 2006

 

 

1. Komitet Organizacyjny i Programowy

 

Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy A. Chmurzyński1

Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Pisula2

Wiceprzewodniczący: dr Wojciech Nowakowski3

Sekretarz Naukowy Kongresu: prof. dr hab. Ewa J. Godzińska1

Sekretarz Kongresu: dr Julita Korczyńska1

Członkowie: prof. dr hab. Przemysław Busse4, mgr Dorota Dudek5, prof. dr hab. Tadeusz Kaleta6, mgr Maria Kieruzel1, mgr Aleksandra Nałęcz-Tolak2, dr Anna Passini1, mgr Rafał Stryjek2, mgr Magdalena Śniegulska2

 

1 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

2 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

3 Akademia Podlaska, Siedlce

4 Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Uniwersytet Gdański, Przebendowo

5 Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny

6 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

 


 

OSTATECZNE INFORMACJE

O I KONGRESIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ETOLOGICZNEGO

 

Czas i miejsce

 

Kongres odbędzie się w dniach 22-24 września 2006 w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przy ulicy Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa (lokalizacja i dojazd: załączniki 1, 2, 3).

            Siedziba SWPS znajduje się na Pradze, w pobliżu ulicy Grochowskiej. Na załączonej mapce (załącznik 1) ukazany jest plan najbliższego otoczenia SWPS ułatwiający dotarcie do jej budynku, który ma dwa wejścia: od ulicy Chodakowskiej i od ulicy Kamionkowskiej. Na mapce zaznaczona jest również lokalizacja najbliższych przystanków tramwajowych i autobusowych.

            SWPS znajduje się bardzo blisko Dworca Wschodniego. Po wyjściu z dworca tylnym wyjściem (od ulicy Lubelskiej) należy dojść ul. Lubelską do ul. Grochowskiej na przystanek ZTM, z którego dojazd w pobliże SWPS zapewni każdy z autobusów i tramwajów jeżdżących ulicą Grochowską na wschód (autobusy 125 i 135, tramwaje 3, 6, 8, 21, 26). Należy wysiąść już na drugim przystanku (przystanek „Gocławska”) lub na trzecim przystanku (przystanek „Terespolska”, zwany także „Praga Południe – Ratusz”) (p. mapka).

            Załączamy również rozkład jazdy tramwaju 8, który stanowi bezpośrednie połączenie pomiędzy Dworcem Centralnym a SWPS (załącznik 2), a także zestaw innych możliwości dojazdu do SWPS z Dworca Centralnego (załącznik 3).

           

 

            Program naukowy

 

            Program naukowy Kongresu (wraz z wykazem sal, w których będą się odbywać poszczególne sesje) przesyłamy w załączeniu (załącznik 4).

           

            Formy prezentacji

 

            a. Wykłady

            Wszystkie wykłady mają charakter wykładów plenarnych. Czas na wykład wynosi 30 minut wraz z dyskusją, co daje 20-25 minut na samą prezentację. Po tym czasie prowadzący będą bezlitośnie przerywali!

 

b. Plakaty

            Podstawową formą prezentacji zgłaszanej przez uczestnika jest plakat. Zalecany format plakatu to tzw. A 0 (A zero). Plakaty będą rozwieszane w sobotę 23 września rano (począwszy od 9.00) w holu koło auli 341 i pozostaną na stojakach aż do końca Kongresu. Przewidywane są trzy godzinne sesje plakatowe. Istnieje możliwość przechowania plakatu na terenie SWPS w okresie poprzedzającym jego rozwieszenie.

            Podczas Kongresu odbędzie się konkurs na najlepszy plakat studencki. Plakaty będzie oceniać komisja powołana przez Komitet Organizacyjny Kongresu. W konkursie mogą uczestniczyć tylko te plakaty, których jedyny lub pierwszy autor opłacił wpisowe ze zniżką dla studentów/doktorantów (75,- PLN). Pierwsi lub jedyni autorzy trzech najlepszych plakatów uzyskają refundację opłaty za wpisowe (sponsorowaną przez Polskie Towarzystwo Etologiczne), zaś autor najlepszego plakatu zostanie dodatkowo laureatem nagrody im. Piotra Kordy, wybitnego polskiego etologa zmarłego na początku obecnego roku.

 


 

Opłata konferencyjna

 

Opłata konferencyjna (wpisowe) wynosi 200,- PLN.

W przypadku wykładowców zaproszonych oraz członków Komitetu Organizacyjnego wpisowe wynosi 100,- PLN (uwaga: ulgi nie sumują się).

Dla studentów i doktorantów wpisowe wynosi 75,- PLN.

Członkowie PTEtol. będący wieku emerytalnym są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Osoby nieprzedstawiające własnych doniesień i pragnące jedynie uczestniczyć w obradach mogą to uczynić również bez konieczności wnoszenia opłaty konferencyjnej. Osoby takie nie otrzymają jednak tomu materiałów zjazdowych ani plakietki identyfikacyjnej, nie będą też mogły uczestniczyć we wspólnych posiłkach zapewnianych uczestnikom w ramach opłaty zjazdowej.

 

Jakie koszty pokrywa opłata konferencyjna?

 

Uczestnicy, którzy opłacili wpisowe oraz członkowie PTEtol. będący w wieku emerytalnym zwolnieni z wpisowego otrzymają plakietki z nazwiskami, tom materiałów zjazdowych i będą mieli zapewniony udział w następujących posiłkach:

Piątek 22 września 2006:

            - lunch (tylko dla członków PTEtol, także dla tych, którzy zapisali się do PTEtol. bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem);

            - przerwy na kawę

            - przyjęcie powitalne

Sobota 23 września 2006:

            - lunch

            - przerwy na kawę

Niedziela 24 września 2006:

            - lunch

            - przerwy na kawę

 

Co będzie wymagać dodatkowej opłaty?

 

Bankiet w formie bufetu, który odbędzie się w sobotę wieczorem na terenie SWPS, będzie odpłatny. Taka lokalizacja bankietu jest dogodna przede wszystkim z tego względu, że pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy na dojazdy. Ponieważ chcielibyśmy, by na uczestnictwo w bankiecie zdecydowało się jak najszersze grono uczestników, wybraliśmy niedrogą wersję bezalkoholową w cenie 35,- PLN od osoby z możliwością dokupienia alkoholu. Osoby pragnące uczestniczyć w bankiecie powinny zadeklarować to podczas rejestracji.

Po oficjalnym zamknięciu Kongresu przewidujemy też możliwość pozostania jego najwytrwalszych uczestników na terenie SWPS, wraz ze skorzystaniem z bufetu na koszt zainteresowanych („pogaduchy dla najwytrwalszych”).

 


 

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego

           

            Tuż przed oficjalnym otwarciem części naukowej Kongresu, w dniu 22 września 2006 r., odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol.), podczas którego odbędą się, między innymi, wybory nowego Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, a także wybory delegata Polski do Międzynarodowej Rady Etologów (International Ethological Council). Apelujemy do członków PTEtol. o liczny udział.

            Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali 340 i rozpocznie się o godzinie 12.00 (I termin) lub 12.15 (II termin), zaś zakończy się najpóźniej o godzinie 14.00. Przed Walnym Zgromadzeniem, począwszy od godz. 11.00 Skarbnik PTEtol., dr Julita Korczyńska, będzie przyjmować opłaty zaległych i bieżących składek oraz deklaracje członkowskie nowych członków.

 

            Jak można zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Etologicznego?

 

            Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstępowania w szereg członków PTEtol. Należy w tym celu wydrukować i wypełnić załączoną deklarację członkowską PTEtol. (załącznik 5), a następnie zgłosić się z nią do skarbnika PTEtol., dr Julity Korczyńskiej, podczas jej dyżuru przed Walnym Zgromadzeniem (piątek 22 września 2006, godz. 11.00-12.00)

            W razie trudności w znalezieniu członków wprowadzających przez osoby mogące się wykazać aktywną działalnością na polu nauk behawioralnych, Zarząd Główny PTEtol. postara się znaleźć członków wprowadzających w swoim gronie.

            Uwaga: członkostwo PTEtol. wchodzi w życie dopiero z chwilą opłacenia pierwszej składki członkowskiej. Opłata członkowska wynosi obecnie 2,- PLN miesięcznie (24,- PLN w skali rocznej).

 

            E-mailowa lista adresowa Polskiego Towarzystwa Etologicznego

 

            Polskie Towarzystwo Etologiczne stawia sobie za cel między innymi jak najszersze rozpowszechnianie informacji o tym, co się dzieje w dziedzinie nauk behawioralnych w Polsce i na świecie (ważne odkrycia, kongresy, warsztaty, wykłady, oferty pracy itp.). Informacje te rozsyłane są pocztą elektroniczną do osób, których adresy e-mailowe zostały włączone do naszej listy adresowej. Lista ta obejmuje nie tylko członków PTEtol., ale także inne zainteresowane osoby i w chwili obecnej liczy już kilkaset adresów.

Osoby, które chciałyby, aby ich adres e-mailowy został dołączony do naszej listy adresowej, prosimy o kontakt e-mailowy z E. J. Godzińską, prezesem PTEtol. (e-mail: e.godzinska@nencki.gov.pl). Nie jest to równoznaczne z członkostwem PTEtol. i do niczego nie zobowiązuje, a pozwala na uzyskiwanie wielu potencjalnie użytecznych informacji.


 

X Festiwal Nauki, Warszawa, 15-24 września 2004

 

Nasz Kongres odbędzie się w tym samym tygodniu, co X Festiwal Nauki (15-24 września 2006),  tak więc także i my włączyliśmy się w jego obchody.

            - W dniu poprzedzającym rozpoczęcie Kongresu (21 września 2006) o godz. 18.00) prof. Ewa J. Godzińska wygłosi w ramach X Festiwalu Nauki wykład pod tytułem „Tak zwane zło, tak zwane dobro: biologiczne korzenie agresji i zachowań społecznych” (dla słuchaczy od lat 14). Wykład odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki na ul. Ks. Trojdena 4 (Ochota).

- Wieczorem pierwszego dnia Kongresu (22 września 2006) o godz. 18.00 prof. Wojciech Pisula wygłosi 45 minutowy wykład pod tytułem „Ciekawość i zabawa u zwierząt” otwarty dla szerokiej publiczności (słuchacze od lat 15). Wykład odbędzie się w sali 218 na terenie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na ul. Chodakowskiej 19/31.

 

            Pytania

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do Ewy J. Godzińskiej, Sekretarza Naukowego Kongresu (e.godzińska@nencki.gov.pl, egodzinska@wp.pl), tel. 022-5892373 lub do Julity Korczyńskiej, Sekretarza Kongresu (j.korczynska@nencki.gov.pl), tel. 022-5892417, 022-5892450.

 

            Załączniki

 

(1)   Mapka okolic SWPS

(2)   Rozkład jazdy tramwaju nr 8 umożliwiający bezpośredni dojazd z Dworca Centralnego do SWPS

(3)   Wyciąg z internetowej informacji o połączeniach tramwajowych i autobusowych pomiędzy Dworcem Centralnym i SWPS

(4)   Program naukowy Kongresu

(5)   Deklaracja członkowska PTEtol.

 

Prof. dr hab. Ewa J. Godzińska Prof. dr hab. Wojciech Pisula
Sekretarz Naukowy I Kongresu PTEtol.   Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Kongresu PTEtol.