Prace ogólne
- poziom bardziej zaawansowany
(podane w układzie chronologicznym)

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


Polskojęzyczne

O roli zachowania się w zadaniach życiowych organizmu młody czytelnik może znaleźć w -

 • J. A. Chmurzyński: W poszukiwaniu istoty życia. W: Materiały dla nauczycieli do zajęć fakultatywnych grupy biologiczno-chemicznej pod red. T. Zabłockiej, wyd. 2. Warszawa 1977, ss. 5-66 (uwagi dodatkowe zob. w J. A. Chmurzyński: Odpowiedź na recenzję prof. dr P. Trojana. Kosmos A, 28, 1979 Nr 1, ss. 67-72).

Z ogólnych prac etologicznych godne polecenia są książki -

 • J. Żabiński: Porozumienie ze zwierzęciem. [„Bibl. Problemów” t. 10]. Warszawa 1956 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • V. G. Dethier, E. Stellar: Zachowanie się zwierząt. Warszawa 1966.
 •  
 • V. B. Dröscher: Instynkt czy doświadczenie. Zachowanie się zwierząt. [Bibl. Wiedzy Współcz. „Omega” t. 135-136]. Warszawa 1969.
 •  
 • R. J. Wojtusiak: Zoopsychologia i etologia. W: Biologia XX wieku pod red. St. Skowrona, Wł. Ostrowskiego i A. Tejchmy, t. I. Warszawa 1971, ss. 475-512.
 •  
 • W. Ullrich: Zoopsychologia. [„Bibl. Problemów” t. 185]. Warszawa 1973.
 •  
 • H. Wiśniewski: Nauczanie etologii w liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych i technikach. Bydgoszcz 1992.
 •  
 • D. Attenborough: Na ścieżkach życia. Historia naturalna zachowań zwierzęcych. Warszawa 1993 [bez piśmiennictwa],

a spośród nich należy zwłaszcza polecić książki W. Ullricha, V. B. Dröschera, J. Żabińskiego oraz V. G. Dethiera i E. Stellara (ten ostatni omawia systematycznie w układzie ewolucyjnym związki zachowania się z układem nerwowym).

 

Obcojęzyczne
 • J. P. Scott: Animal Behavior. Chicago 1958.
 •  
 • J. D. Carthy: Animal Behaviour. London 1965 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • N. Tinbergen: Curious Naturalists, London 1958, rev. ed. 1974, reprinted 1984 (wyd. niem.: Wo die Bienenwölfe jagen. Neugierige Forscher in Freien Natur. Berlin 1961; wyd. fr.: Carnets d'un naturaliste. Paris 1961; wyd. ros.: Osy, pticy, ludi. Moskwa 1970).

 

Objaśnienia:

Publikacje oznaczone „” zawierają obszerne piśmiennictwo; całkowity brak piśmiennictwa zaznaczono: „[bez piśmiennictwa]”.


Dawniejsze prace polskie - zob. Historia polskiej etologii

© Polskie Towarzystwo Etologiczne