Prace specjalne
Literatura do ćwiczeń z etologii
(podane w układzie chronologicznym)

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


Uwaga: Czytelnik początkujący w obserwacjach / doświadczeniach naukowych powinien:

 • zaznajomić się z przepisami prawnymi dotyczącymi praw zwierząt i ochrony gatunkowej zwierząt w Polsce
 • aznajomić się z podstawami rozumowania w biologii - chodzi zwłaszcza o to, co w logice i metodologii nauk nazywa się rozumowaniem indukcyjnym (tzw. indukcją niezupełną); najprościej (i przyjemnie) można to uczynić czytając rozdział „O eksperymencie biologicznym” w pięknej książce J. Dembowskiego: Szkice biologiczne. Lwów [1927].

Polskojęzyczne
 • J. Marchlewski: Z tropu w trop czyli czytanie tropów i śladów zwierząt. Opowiadania przyrodnicze dla młodzieży. [Państw. Rada Ochony Przyr. Nr 49]. Kraków 1946.
 •  
 • B. Szczerbakow: Owady jako przedmiot zajęć szkolnych. Warszawa 1957, ss. 7-19.
 •  
 • S. Gerd.: Żywe zwierzęta w pracy szkolnej, wyd. 2. Warszawa 1959, ss. 124-126, 160-161, 173, 194-206, 232, 258-259, 269-272, 274-277, 288, 298, 312-314, 341-342, 357-359, 360-362.
 •  
 • A. Dziurzyński: Szkolne wycieczki zoologiczne, wyd. 2. Warszawa 1963 [Podaje propozycje obserwacji etologicznych w naturze].
 •  
 • J. Wernerowa: Doświadczenia i obserwacje zoologiczne w szkole, wyd. 2. Warszawa 1967, ss. 57-58, 60-61, 62-66, 67-68, 70-71, 73-74.
 •  
 • E. Grosse: Z biologią za pan brat. Eksperymenty biologiczne. Warszawa 1976, ss. 241-248.
 •  
 • T. Zabłocka: Rola układu nerwowego w przystosowaniu do środowiska. W: Organizm - jednostka biologiczna. Materiały dla nauczycieli do zajęć fakultatywnych grupy biologiczno-chemicznej, t. II pod red. T. Zabłockiej, wyd. II. Warszawa 1977, ss. 68-110.
 •  
 • Zofia Pelc: Zadania z zakresu etologii i psychologii zwierząt. W: Jak samodzielnie poznawać przyrodę. Zadania i wskazówki pod red. W. Stawińskiego. Warszawa 1980.
 •  
 • W. A. Chmielewski: Tropy i ślady zwierząt. Poradnik dla miłośników przyrody. Warszawa 1984.
 •  
 • H. Wiśniewski: Nauczanie etologii w liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych i technikach. Bydgoszcz 1992, ss. 89-99.
 •  
 • M. Bouchner: Przewodnik - Śladami zwierząt. Warszawa 1994.

 

Obcojęzyczne
 • H. Kalmus: Simple Experiment with Insects. London-Toronto 1948, ss. 46-69, 76-109, 116, 119-120.
 •  
 • R. Braun: Tierbiologisches Experimentierbuch. Stuttgart 1959, ss. 15-121.
 •  
 • P. Bang, P. Dahlstrom: [Collins Guide to] Animal Tracks and Signs. London 1974, reprinted 1977.
 •  
© Polskie Towarzystwo Etologiczne