Prace specjalne
Estetyka
(podane w układzie chronologicznym)

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


Polskojęzyczne [z piśmiennictwem]
 • T. Kaleta: Kilka uwag dotyczących społeczeństwa i kultury w świecie zwierząt. Kosmos, 37, 1988 Nr 1 (198), ss. 71-80.
 •  
 • J.A. Chmurzyński: Natura - kultura: opozycja czy koniunkcja? Kosmos, 39, 1990 Nr 1, ss. 77-96.
 •  
 • A. Paszewski: Biologia - kultura - asceza. Znak, 42, 1990 Nr 9 (424), ss. 53-62.
 •  
 • J. Strzałko: Kultura jako właściwość systemów żywych. Kosmos, 39, 1990 Nr 1 (206), ss. 59-67.
 •  
 • J. Kmita i K. Łastowski: Biologiczne i społeczne uwarunkowania kultury. Warszawa-Poznań 1992.
 •  
 • J. A. Chmurzyński: Piękno i brzydota z perspektywy etologicznej. W: Materiały z konferencji „Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo trzecie: Piękno i Brzydota” et variae (7-9.12.2001r.) Staszów, pod red. A. Wiercińskiego. The Peculiarity of Man, 7, 2002, ss. 493-537.

 

Obcojęzyczne [z piśmiennictwem]
 • D. Morris: The Biology of Art. A study of picture-making behaviour of the great apes and its relationship to human art. New York 1962.
 •  
 • B. Rensch: Play and art in apes and monkeys. Symp. IVth Int. Congr. Primat., 1, 1973, ss. 103-123.
 •  
 • G. Harrer: Das "Musikerlebniss" im Griff des naturwissenschaftlichen Experiments. In: Grundlagen der Musiktherapie und Musikpsychologie hrsg. von G. Harrer. Stuttgart 1976, ss. 3-47.
 •  
 • C. Frank: Die Auswirkung rhythmischer Elemente auf vegetative Funktionen. In: Grundlagen der Musiktherapie und Musikpsychologie hrsg. von G. Harrer. Stuttgart 1976, ss. 80-90.
 •  
 • B. Rensch: The probable neuronal basis of visual aesthetical effects. Psychol. Beitr., 26, 1984 Nr. 4, ss. 608-615.
 •  
 • D. Porter and A. Neuringer: Music discrimination by pigeons. J. Exper/Psychol.: Anim. Behav. Processes, 10, 1984 No. 2, ss. 138-148.
 •  
 • V. B. Dröscher: Wie menschlich sind die Tiere? München 1985, ss. 32-72.
 •  
 • J. A. Chmurzyński: Specifity of man in view of his aesthetic "sense". Abstracts from the Int. Working Colloquium "Behaviour as One of the Main Factors of Evolution", Liblice 15-20 December 1986: 33-35.
 •  
 • Idem: Ethological considerations on biological roots of aesthetic phenomena. Abstracts from the Int. Symposium "Biological Evolution", Adriatica Editrice, Bari, Italy, 9-14 April 1985: 9-12.
 •  
 • I. Renschler, B. Herzberger, D. Epstein [eds.]: Beauty and the Brain. Biological aspects of aesthetics. Basel-Boston-Berlin 1988.

 

Objaśnienia:

Idem znaczy 'tenże' i 'ta sama' (tylko w bibliografii, bo po łacinie w tym drugim przypadku powinno być eadem!).

© Polskie Towarzystwo Etologiczne