Prace specjalne
Instynkt, popędy, uczenie się
(podane w układzie chronologicznym)

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


Polskojęzyczne [na różnym poziomie]:
 • G. Viaud: Instynkty. Warszawa 1965 [wskazane czytanie po książce Tinbergena na ten sam temat].
 •  
 • S. A. Mednick: Uczenie się. [Współcz. Bibl. Naukowa „Omega” t. 77]. Warszawa 1967.
 •  
 • N. Tinbergen: Badania nad instynktem. Warszawa 1976.
 •  
 • E. Godzińska: Neuroetologiczne mechanizmy uczenia się i pamięci. Problemy, 1992 Nr 11 (555), ss. 9-14 [bez piśmiennictwa].

 

Obcojęzyczne
 • E. von Holst u. U. von Saint Paul: Vom Wirkungsgefűge der Triebe. Naturwissenschaften, 18, 1960, ss. 409-422.
 •  
 • F. A. Beach: Hormones and Behavior. New York 1961.
 •  
 • A. D. Słonim: Instinkt. Zagadki wrożdiennogo powiedienija organizmow. Leningrad 1967.
 •  
 • N. Tinbergen: The Study of Instinct. London 1951, Oxford 1955 (wyd. niem.: Instinktlehre. Vergleichende Erforschung angeborenen Verhaltens. Berlin 1952, 3. Aufl. 1964; wyd. fr. L'étude de l'instinct. Paris 1953; wyd. pol. - zob. wyż.).
 •  
 • W. H. Thorpe: Learning and Instinct in Animals, 2nd ed. London 1963.
 •  
 • K. Lorenz, P. Leyhausen: Motivation of Human and Animal Behavior. An Ethological view. New York 1973.
 •  
 • F. Neumann und H. Steinbeck: Hormonelle Beeinflussung des Verhaltens. Klin. Wochenschr., 49, 1971, ss. 790-806.
 •  
 • J. L. Gould & P. Marler: Ethology and the natural history of learning. W: Biology of Learning ed. by P. Marler and H.S. Terrace. [Dahlem Konferenzen 1984]. Berlin 1984, ss. 47-74.

 

Objaśnienia:

Publikacje oznaczone „” zawierają obszerne piśmiennictwo; całkowity brak piśmiennictwa zaznaczono: „[bez piśmiennictwa]”.

© Polskie Towarzystwo Etologiczne