Prace specjalne
Kultura
(podane w układzie chronologicznym)

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


Polskojęzyczne
 • A. Paszewski: Biologiczne podstawy kultury. Aura, 1976 Nr 2 (38), ss. 5-6.
 •  
 • T. Kaleta: Kilka uwag dotyczących społeczeństwa i kultury w świecie zwierząt. Kosmos, 37, 1988 Nr 1 (198), ss. 71-80.
 •  
 • J.A. Chmurzyński: Natura - kultura: opozycja czy koniunkcja? Kosmos, 39, 1990 Nr 1, ss. 77-96.
 •  
 • A. Paszewski: Biologia - kultura - asceza. Znak, 42, 1990 Nr 9 (424), ss. 53-62.
 •  
 • J. Strzałko: Kultura jako właściwość systemów żywych. Kosmos, 39, 1990 Nr 1 (206), ss. 59-67.
 •  
 • J. Kmita i K. Łastowski: Biologiczne i społeczne uwarunkowania kultury. Warszawa-Poznań 1992.

 

Obcojęzyczne
 • R. Wright: The Moral Animal. New York 1994, zwł. chapt. 16: "Evolutionary ethics".
 •  
 • A. Mathis, D.P. Chivers & R.J.F. Smith: Cultural transmission of predator recognition in fishes: intraspecific and interspecific learning. Anim. Behav., 51, 1996 No. 1, ss. 185-201.
© Polskie Towarzystwo Etologiczne