Prace specjalne
Zachowanie się i życie rodzinne małp
(podane w układzie chronologicznym)

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


Polskojęzyczne [bez piśmiennictwa]
 • P. Korda: Słonięta, małpięta, uczucia i... plusz. Warszawa 1977.
 •  
 • Idem: Dzieci, małpięta i emocje. Wszechświat, 84, 1983 z. 1 (2229), ss. 9-12.
 •  
 • Idem: Geneza uczuć dziecięcych i badania Harlowa na młodocianych małpach. Wszechświat, 84, 1983 z. 4 (2532), ss. 80-84.
 •  
 • Idem: Rodzicielskie uczucia małp. Wszechświat, 84, 1983 z. 6 (2234), ss. 128-131.
 •  
 • Idem: Dlaczego małpy opiekują się potomstwem? Wszechświat, 84, 1983 z. 7-8 (2235-6), ss. 160-163.
 •  
 • Idem: Życie rodzinne szympansów. Wszechświat, 84, 1983 z. 10 (2238), ss. 230-233.
 •  
 • Idem: Biologiczne źródła uczuć macierzyńskich. Problemy, 1987 Nr 5 (490), ss. 6-12.

Badania Adriaana Kortlandta, który także przeprowadził kwerendę ich obserwacji wśród różnych uczonych podają w języku polskim -

 • W. Stęślicka: Rodowód człowieka uzupełniony. [Współcz. Bibl. Naukowa „Omega”: t. 4]. Warszawa 1964, ss. 87-88, 90-94, 96-98 - oraz
 •  
 • T. Bielicki: Narodziny Człowieka. W: Człowiek wśród ludzi pod red. H. Milicerowej. Warszawa 1974, ss. 13-62.

 

Objaśnienia:

Idem znaczy 'tenże' i 'ta sama' (tylko w bibliografii, bo po łacinie w tym drugim przypadku powinno być eadem!).

© Polskie Towarzystwo Etologiczne