Prace specjalne
Literatura do bardziej zaawansowanego
praktikum etologicznego
(podane w układzie chronologicznym)

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


Polskojęzyczne
  • B. Dąbrowska et al.: Ćwiczenia z etologii doświadczalnej. [UJ, Inst. Biol. Środow., Skrypty uczelniane Nr 404]. Kraków 1981.

 

Obcojęzyczne
  • W. Fischel: Methoden der Tierpsychologischen Forschung nebst Anleitung zu einem Tierpsychologischen Praktikum. Bonn 1953.
  •  
  • C. Schlieper: Praktikum der Zoophysiologie, 3. erweiterte Aufl. Stuttgart 1965 [w każdym rozdziale poświęconym odpowiedniemu zmysłowi jest Experimenteller Teil].
  •  
  • G. A. Mazochin-Porszniakow [red.]: Rukowodstwo po fizjołogii organow czuwstw nasjekomych. Moskwa 1977 [można tu znaleźć wiele wskazówek].
  •  
  • A. W. Stokes: Animal Behavior in Laboratory and Field. San Francisco and London 1968 (wyd. niem.: Praktikum der Verhaltensforschung. Stuttgart 1971, 2. erweiterte Aufl., Jena 1978).
  •  
  • M. D. Hainsworth: Experiments in Animal Behaviour. London-Melbourne-Toronto 1967 (rec. - J. A. Chmurzyński w Przegl. Zool., 13, 1969 Nr 4, ss. 364-365, oraz w Rev. Comp. Anim., 3, 1969, ss. 73-76).
© Polskie Towarzystwo Etologiczne