Prace specjalne
Różne
(podane w układzie chronologicznym)

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


Polskojęzyczne [na różnym poziomie]
 • J. Dembowski: Szkice biologiczne. Lwów [1927], rozdz. 3, 5, 6, 8 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • H. Wojtusiakowa: Współżycie zwierząt i kwiatów. Kraków 1948 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • J. Dembowski [oprac. L. Kuźnicki]: Okiem biologa. Warszawa 1968, ss. 46-152.
 •  
 • A. Emme: Rytmy biologiczne. Warszawa 1968 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • K. Jankowski [wybr. i oprac.]: Środowisko a życie psychiczne. Wybór artykułów z "Scientific American". [„Bibl. Problemów” t. 143]. Warszawa 1969 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • W. Szafer, H. Wojtusiakowa: Kwiaty i zwierzęta. Warszawa 1969, rozdz. V, VI, VII, VIII.
 •  
 • K. Jankowski [wybr. i oprac.]: Psychofizjologia. Wybór artykułów z "Scientific American". [„Bibl. Problemów” t. 157]. Warszawa 1971 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • K. Lorenz: Tak zwane zło. Warszawa 1972, wyd. 3. 1996 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • A. G. Tomilin: Tajemnice życia delfinów i wielorybów. [„Bibl. Problemów” t. 177]. Warszawa 1972 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • W. Wickler: Czy jesteśmy grzesznikami? Prawa naturalne małżeństwa. Warszawa 1974.
 •  
 • E. T. Hall: Ukryty wymiar. Warszawa 1976 [o dystansach u ludzi; bez piśmiennictwa].
 •  
 • E. O. Wilson: Społeczeństwa owadów. Warszawa 1979.
 •  
 • R. J. Wojtusiak: Ogrody zoologiczne jako miejsce badań etologicznych. W: Mat. Ogólnopol. Symp. PTZool. Sekcji Ogrodów Zool. Zagadnienia problemowe, Wrocław 1979, ss. 5-24 (ditto. Przegl. Zool., 23, 1979 No. 2, ss. 173-182.
 •  
 • Z. Lenkiewicz et al.: Wpływ otoczenia bogatego i ubogiego w bodźce wizualne na przyrosty wagowe świń. Acta Agrar. et Silvestr., Ser. Zootechn., 20, 1981, ss. 163-181.
 •  
 • V. B. Dröscher: Reguła przetrwania. Jak zwierzęta przezwyciężają niebezpieczeństwa ze strony środowiska. Warszawa 1982.
 •  
 • E. Kośmicki: Biologiczne koncepcje zachowania. Próba analizy metodologicznej. Warszawa-Poznań 1986, rozdz. III. Etologiczna koncepcja wyjaśniania działań zwierzęcych i ludzkich.
 •  
 • E. Kośmicki: Etologiczne i socjobiologiczne rozwinięcia teorii ewolucji. Poznań 1988.
 •  
 • E. Godzińska: Neuroetologiczne mechanizmy uczenia się i pamięci. Problemy, 1992 Nr 11 (555), ss. 9-14 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • J. A. Chmurzyński: Loty błonkówek jako element mechanizmów poznawczych i wskaźnik stanu informacyjnego zwierzęcia. Kosmos, 45, 1996 Nr 2-3 (231-232), ss. 403-418.
 •  
 • E. J. Godzińska: Techniki i taktyki łowieckie mrówek. Kosmos, 45, 1996 Nr 2-3 (231-232), ss. 443-458.
 •  
 • W. Pisula, J. T. Osiński: Wielowymiarowa analiza zachowania się szczurów w teście eksploracji. Kosmos, 45, 1996 Nr 2-3 (231-232), ss. 391-401.
 •  
 • A. Szczuka: Elastyczność behawioralna mrówek. Kosmos, 45, 1996 Nr 2-3 (231-232), ss. 433-442.

 

Obcojęzyczne [na różnym poziomie]
 • W. Fischel: Die kämpferische Auseinandersetzung in der Tierwelt, 2. Aufl. Leipzig 1955.
 •  
 • H. Hediger: Tiere im Schlaf. Basel 1955.
 •  
 • H. Hediger [Hrsg.]: Die Straß en der Tiere. Braunschweig 1967.
 •  
 • J. von Uexküll, G. Kriszat: Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten. Hamburg 1956 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • L. Haßenberg: Ruhe und Schlaf bei Säugetieren. Ein Beitrag zur Verhaltensforschung. ["Die Neue Brehm-Bücherei" Bd. 338]. Wittenberg 1965 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • W. Wickler: Vergleichende Verhaltensforschung und Phylogenetik. In: Die Evolution der Organismen hrsg. von G. Heberer, 3. Aufl., I. Band. Stuttgart 1967.
 •  
 • Idem: Stammesgeschichte und Ritualisierung. München 1970.
 •  
 • N. Tinbergen: The Animal in its World. Explorations of an ethologist 1932-1972, vol. 1. Field studies. London 1972; vol. 2. Laboratory experiments ang general papers. London 1973.
 •  
 • B. Rensch: Versuche über menschliche "Auslösermerkmale" beider Geschlechter. Z. Morph. Anthrop., 53, 1963, ss. 139-164.
 •  
 • K. von Frisch: Aus dem Leben der Bienen, 7. Aufl. Berlin 1964 (wyd. pol.: Życie pszczół [Bibl. Wiedzy t. 16]. Warszawa [1935] jest całkowicie przestarzałe w odniesieniu do tańców pszczół; można to uzupełnić wg Chmurzyński 1976 [zob. w Porozumiewanie się zwierząt ] lub Chauvin 1966 _ zob. Etologia różnych grup ) [bez piśmiennictwa].
 •  
 • Idem: Tanzsprache und Orientierung der Bienen. Berlin 1965 (wyd. ang.: The Dance Language and Orientation of Bees. Cambridge, Mass. 1967).
 •  
 • K. Lorenz: Er redete mit dem Vieh, den Vögeln un den Fischen, 2. Aufl. Wien 1963 (wyd. ang.: King Solomon's Ring: New light on animal ways. London 1952, reissued 1991; wyd. pol. Opowiadania o zwierzętach. Kraków 1975) [bez piśmiennictwa].
 •  
 • Idem: Das sogenannte Böse. Wien 1963 (wyd. ang.: On Aggression. London 1967; wyd. pol.: Tak zwane zło. Warszawa 1972) [bez piśmiennictwa].
 •  
 • Idem: Über tierisches und menschliches Verhalten. Aus dem Werdegang der Verhaltenslehre, 1. u 2. Bd. München 1968 (wyd. ang.: Studies in Animal and Human Behaviour, vol. 1. London 1970; vol. 2. London 1971; wyd. fr.: Essais sur le comportement animal et humain. Paris 1970).
 •  
 • Idem: Evolution and Modification of Behavior. Chicago 1973 (wyd. fr.: Evolution et modification du comportement. Paris 1974).
 •  
 • K. R. Roeder: Neurale Grundlagen des Verhaltens. Bern 1968.
 •  
 • A. Roe und G. G. Simpson [Hrsg.]: Evolution und Verhalten. Frankfurt/M. 1969.
 •  
 • P. A. Parsons: L'Analyse génétique du comportement. Paris 1970.
 •  
 • J. H. F. van Abeelen [ed.]: The Genetics of Behaviour. Amsterdam-Oxford 1974.
 •  
 • W. H. Thorpe: Animal Nature and Human Nature. London 1974.
 •  
 • G. Richard: Les Comportements instinctifs. Paris 1975.
 •  
 • J. L. Brown: The Evolution of Behavior. New York 1975.
 •  
 • M. van Cranach [ed.]: Methods of Inference from Animal to Human Behaviour. Chicago-Den Haag-Paris 1976.
 •  
 • A. R. Kaplan [ed.]: Human Behavior Genetics. Springfield 1976.
 •  
 • J.-P. Ewert: Neuro-Ethologie. Einfü hrung in die neuropsychologischen Grundlagen des Verhaltens. Berlin-Heidelberg-New York 1976.
 •  
 • E. Curio: The Ethology of Predation. Berlin-Heidelberg-New York 1976.
 •  
 • J. Kneutgen: Musiktherapie aus Sicht der Vegleichenden Verhaltensforschung. In: Grundlagen der Musiktherapie und Musikpsychologie hrsg. von G. Harrer. Stuttgart 1976, ss. 125-134.
 •  
 • J. D. Palmer, F. A. Brown, Jr & L. N. Edmunds, Jr: An Introduction to Biological Rhythms. New York-San Francisco-London 1976.
 •  
 • I. S. Karmanowa: Ewolucija sna. Leningrad 1977.
 •  
 • S. J. Gould: Ontogeny and Phylogeny. Cambridge, Mass. 1977.
 •  
 • J. Médioni, E. Boesiger: Mécanismes éthologiques de l'évolution. Paris 1977.
 •  
 • D. Müller-Schwarze and M. M. Mozell [eds.]: Chemical Signals in Vertebrates. New York and London 1977.
 •  
 • I. Eibl-Eibesfeldt: Liebe und Hass. Zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen. München-Zürich 1970, 6. Aufl. 1984 (wyd. ang. Love and Hate. The natural history of behavior patterns. New York 1974; wyd. pol.: Miłość i nienawiść - zob. wyżej) [bez piśmiennictwa].
 •  
 • Idem: Biology of Peace and War. Men, animals, and aggression. London 1979.
 •  
 • M. H. Nitecki and J. A. Kitchell [eds.]: Evolution of Animal Behavior: Paleontological and field approaches. 1986.
 •  
 • B. Deputte: L'Évitement de l'inceste chez les primates. La Recherche, 18, 1987 No. 193, ss. 1332-1342 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • J. Alcock & P. Sherman: The utility of the proximate-ultimate dichotomy in ethology. Ethology, 96, 1994, ss. 58-62.

 

Objaśnienia:

Idem znaczy 'tenże' i 'ta sama' (tylko w bibliografii, bo po łacinie w tym drugim przypadku powinno być eadem!).

Publikacje oznaczone „” zawierają obszerne piśmiennictwo; całkowity brak piśmiennictwa zaznaczono: „[bez piśmiennictwa]”.


Dawniejsze prace polskie - zob. Historia polskiej etologii

© Polskie Towarzystwo Etologiczne