Prace specjalne
Słowniki etologiczne,
behawioralne, neurobiologiczne itp.
(podane w układzie chronologicznym)

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


Angielsko-polski i polsko angielski (bez haseł - ang. Vocabulary)
 • W. Kozak and S. Sołtysik: An English-Polish and Polish-English Vocabulary of basic terms used in brain physiology and behavioral sciences. Acta Neurobiol. Exper., Suppl. 2. Warsaw 1971 [bez piśmiennictwa].
Słowniki hasłowe (ang. Dictionaries, Glossaries)
 • H. Piéron: Vocabulaire de la psychologie. Paris 1951.
 •  
 • J. Pieter: Słownik psychologiczny. Wrocław 1963.
 •  
 • D. Burkhardt, I. de la Motte: Wörterbuch der Neurophysiologie. Jena 1969.
 •  
 • W. S. Verplanck: A glossary of some terms used in the objective science of behavior. Suppl. to the Psychol Rev., 64, 1957 No. 6, Part 2.
 •  
 • Kl. Immelmann: Wörterbuch der Verhaltensforschung. [Kindler Taschenbücher]. Zürich und München 1975.
 •  
 • A. Heymer: Ethologisches Wörterbuch - Ethological Dictionary - Vocabulaire Éthologique. Berlin und Hamburg 1977.
 •  
 • G. Tembrock [Hrsg.]: Verhaltensbiologie unter besonderer Berücksichtigung der Physiologie des Verhaltens. ["Wörterbücher der Biologie"]. Jena 1978.
 •  
 • L. Korzeniowski i S. Pużyński [wyd.]: Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. II. Warszawa 1978.
 •  
 • Wł. Szewczuk [red.]: Słownik psychologiczny. Warszawa 1979.
 •  
 • D. McFarland [ed.]: The Oxford Companion to Animal Behaviour. Oxford 1981.
 •  
 • R. Harré, R. Lamb: The Dictionary of Ethology and Animal Learning. Oxford 1986.
 •  
 • H. Wiśniewski: Nauczanie etologii w liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych i technikach. Bydgoszcz 1992, ss. 149-158 [niektóre hasła budzą wątpliwości].

Wiele dobrych haseł etologicznych można znaleźć w -

 • P. Busse [red.]: Mały słownik zoologiczny - Ptaki, t. I, II. Warszawa 1990.
 •  
 • B. Gardiner, P. Moore [konsult.]: [Encyklopedia Guinnesa] Żyjący świat. Warszawa 1995, cz. 4.
W wersji komputerowej jest dostępny[znajdujący się jeszcze w opracowaniu]
 • J. A. Chmurzyński: Słownik Encyklopedyczny Zachowania się i Pojęć Pokrewnych obejmujący hasła behawioralne, naukoznawcze i biograficzne. Jego aktualny szkic (ok. 600 stron) jest udostępniony w dwóch komputerach Biblioteki Instytutu Nenckiego położonych przy oknie - w Word for Windows (informacji udzielają bibliotekarze lub autor - tel. 235).
© Polskie Towarzystwo Etologiczne