Prace specjalne
Wędrówki i orientacja przestrzenna zwierząt
(podane w układzie chronologicznym)

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


Polskojęzyczne [na poziomie zaawansowanym]:
 • J. Fudakowski: Wędrówki zwierząt lądowych i wodnych. Warszawa 1953.
 •  
 • R. J. Wojtusiak: Orientacja przestrzenna ptaków. Przegl. Zool., 1960, ss. 254-271.
 •  
 • D. R. Griffin: Widzenie w ciemności. Echolokacja u zwierząt i ludzi. Warszawa 1962 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • J. A. Chmurzyński: Orientacja przestrzenna latających błonkówek. Przegl Zool., 8, 1964, ss. 119-137.
 •  
 • D. R. Griffin: Wędrówki ptaków. Warszawa 1967 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • W. Harmata: Wędrówki i orientacja przestrzenna nietoperzy. Kraków 1971.
 •  
 • V. B. Dröscher: Wędrówki zwierząt. [„Co i jak” t. 6]. Wrocław 1991 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • R. Baker [red.]: Niezwykłe wędrówki zwierząt. Fascynujące migracje na lądzie, w morzu i powietrzu. Warszawa 1994 [bez piśmiennictwa].

 

Obcojęzyczne [na wyższym poziomie]:
 • É. Rabaud: L'Orientation lointaine et la reconnaissance des lieux. Paris 1927, ss. 112 (wydanie ang.: How Animals Find Their Way About. A study of distant orientation and place-recognition. London 1928).
 •  
 • J. D. Carthy: Animal Navigation: How Animals Find Their Way About. London 1956, reissued 1963 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • G. S. Fraenkel and D. L. Gunn: The Orientation of Animals: Kineses, taxes, and compass reactions, new ed. London 1961.
 •  
 • C. B. Williams: Die Wanderflüge der Insekten. Hamburg und Berlin 1961 [ze szczególnym uwzględnieniem motyli].
 •  
 • G. Altmann: Die Orientierung der Tiere im Raum. ["Die Neue Brehm-Bücherei" Bd. 369]. Wittenberg 1966.
 •  
 • G. V. T. Matthews: Bird Navigation. Cambridge 1968.
 •  
 • F. Salomonsen: Vogelzug. München-Basel-Wien 1969.
 •  
 • E. Schütz [unter Mitarbeitung von P. Berthold, E. Gwinner und H. Oelke]: Grundriß der Vogelzugskunde. Berlin und Hamburg 1971.
 •  
 • L. I. Francewicz: Zritielnyj analiz prostranstwa u nasjekomych. Kijew 1980.
 •  
 • R. Wehner: Spatial vision in arthropods. In: Handbook of Sensory Physiology ed. by H. Autrum et al., vol. VII, Part 6. Comparative Physiology and Evolution of Vision in Invertebrates C: Invertebrate Visual Centers and Behavior ed. by H. Autrum et al., II, 1981, ss. 287-616.
 •  
 • H. Schöne: Orientierung im Raum. Formen und Mechanismen der Lenkung des Verhaltens im Raum bei Tier und Mensch. Stuttgart 1980 (wyd. ang.: Spatial Orientation: The spatial control of behavior in animals and man. Princeton, N.J. 1984.

 

Objaśnienia:

Publikacje oznaczone „” zawierają obszerne piśmiennictwo; całkowity brak piśmiennictwa zaznaczono: „[bez piśmiennictwa]”.


Dawniejsze prace polskie - zob. Historia polskiej etologii

© Polskie Towarzystwo Etologiczne