Prace specjalne
Zmysły
(podane w układzie chronologicznym)

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


Polskojęzyczne [na poziomie zaawansowanym i wyższym (Szafer i Wojtusiakowa)]:
 • R. J. Wojtusiak: Rozróżnianie barw u zwierząt a barwy kwiatów. Kosmos B, 62, 1936, ss. 259-284.
 •  
 • R. J. Wojtusiak: Widzenie barw u kręgowców. Kosmos, 2, 1953 Nr 1-2, ss. 12-28.
 •  
 • J. Kreiner: Zmysły. Warszawa 1964 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • R. J. Wojtusiak: Zmysł barw u zwierząt. Przegl. Zool., 8, 1964 z. 3, ss. 201-221 (przedruk w Materiały do nauczania psychologii pod red. L. Wołoszynowej, ser. I. Psychologia ogólna, t. 2, Warszawa 1969, ss. 327-355).
 •  
 • W. Szafer, H. Wojtusiakowa: Kwiaty i zwierzęta. Warszawa 1969, rozdz. V, VI, VII, VIII.
 •  
 • V. B. Dröscher: Świat zmysłów. Warszawa 1971 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • I. B. Lityniecki: O przewidywaniu zjawisk przyrody. Warszawa 1989 [bez piśmiennictwa].

 

Obcojęzyczne [na wyższym poziomie]:
 • G. A. Mazokhin-Porshnyakov: Zrienije nasjekomych. Moskwa 1965 (wyd. ang.: Insect Vision. New York 1969).

 

Objaśnienia:

Publikacje oznaczone „” zawierają obszerne piśmiennictwo; całkowity brak piśmiennictwa zaznaczono: „[bez piśmiennictwa]”.


Dawniejsze prace polskie - zob. Historia polskiej etologii

© Polskie Towarzystwo Etologiczne