Prace specjalne
Życie społeczne, opieka nad potomstwem u zwierząt
(podane w układzie chronologicznym)

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


Polskojęzyczne [poziom zaawansowany]
 • E. Menault: Miłość macierzyńska u zwierząt. [Bibl. Dzieł Wyborowych t. 229]. Warszawa 1902.
 •  
 • J. Dobrzańska, J. Dobrzański: Zmienność indywidualna w zachowaniu się mrówek. Przegl. Psychol., 1960 Nr 11, ss. 130-140.
 •  
 • A. Remane: Życie społeczne zwierząt. [„Bibl. Problemów” t. 81]. Warszawa 1965 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • J. Dobrzański: Reakcje wrodzone i nabyte w zachowaniu się budowlanymj mrówek. Kosmos, 19, 1970 Nr 4 (105), ss. 395-414.
 •  
 • J. Dobrzańska: Badania nad pasożytnictwem społecznym u mrówek z punktu widzenia międzygatunkowych zachowań przystosowawczych. Kosmos, 25, 1976 Nr 3 (140), ss. 224-242.
 •  
 • E. Kośmicki: Koncepcja socjobiologii jako program badawczy zachowań społecznych zwierząt i ludzi. Przegl, Antrop., 50, 1984 z. 1, ss. 173-189.
 •  
 • J. Dobrzańska, J. Dobrzański: Społeczeństwa mrówcze a rozwój indywidualności robotnic. Kosmos, 35, 1986 Nr 4 (193), ss. 577-589.
 •  
 • J. Dobrzański, J. Dobrzańska: Rozważania o zespołowej działalności mrówek. Współpraca czy współdzaiłanie? Kosmos, 36, 1987 Nr 1 (194), ss. 61-75.
 •  
 • I. Eibl-Eibesfeldt: Miłość i nienawiść. Warszawa 1987.
 •  
 • J. Dobrzańska, J. Dobrzański: Pasożytnictwo społeczne u mrówek. Pasożytnictwo obowiązkowe. Kosmos, 37, 1988 Nr 4 (201), ss. 617-639.
 •  
 • V. B. Dröscher: Rodzinne gniazdo. Jak zwierzęta rozwiązują swoje problemy rodzinne. Warszawa 1988 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • Maria Kieruzel: Zachowanie się międzyosobnicze świerszcza domowego (Acheta domesticus L.). Kosmos, 45, 1996 Nr 2-3 (231-232), ss. 487-495.

 

Obcojęzyczne [poziom zaawansowany]
 • C.W. Neumann: Brutpflege und Elternfürsorge im Tierreich ["Wege zum Wissen" Bd. 74] Berlin 1927 [bez piśmiennictwa].
 •  
 • N. Tinbergen: Social Behaviour in Animals. With special reference to vertebrates. London 1953 (wyd. niem.: Tiere untereinander. Sociales Verhalten bei Tieren, insbesondere Wirbeltieren. Berlin 1955).
 •  
 • A. Remane: Das soziale Leben der Tiere. Hamburg 1960 (jest wyd. pol. - zob. wyż.) [bez piśmiennictwa].
 •  
 • N. Tinbergen: The Herring Gull's World. A study of the social behaviour of birds. New York- London 1971 (wyd. ros.: Mir sieriebristoj czajki. Moskwa 1974).

 

Objaśnienia:

Publikacje oznaczone „” zawierają obszerne piśmiennictwo; całkowity brak piśmiennictwa zaznaczono: „[bez piśmiennictwa]”.

© Polskie Towarzystwo Etologiczne