Lista mailingowa
Polskiego Towarzystwa Etologicznego


Polskie Towarzystwo Etologiczne (PTEtol.) stawia sobie za cel między innymi jak najszersze rozpowszechnianie informacji o tym, co się dzieje w dziedzinie nauk behawioralnych w Polsce i na całym świecie (kongresy, warsztaty, wykłady, możliwości stypendialne, staże badawcze, oferty pracy itp.). Informacje te rozsyłane są pocztą elektroniczną do osób, których adresy e-mailowe zostały włączone do naszej listy. Lista ta obejmuje nie tylko członków PTEtol. (125 osób), ale także inne zainteresowane osoby i w chwili obecnej liczy już około 714 adresów.

Osoby, które chciałyby, aby ich adres e-mailowy został dołączony do naszej listy adresowej, prosimy o kontakt e-mailowy z prof. dr hab. Ewą J. Godzińską, Prezesem PTEtol. (e-mail: e.godzinska@nencki.gov.pl lub egodzinska@wp.pl). Nie jest to równoznaczne z członkostwem PTEtol. i do niczego nie zobowiązuje, a pozwala na uzyskiwanie wielu potencjalnie użytecznych informacji. Po prostu zależy nam, aby te informacje trafiały do jak największej liczby zainteresowanych osób.

Przy zgłaszaniu akcesu do naszej listy mailingowej prosimy o podanie przynajmniej imienia, nazwiska oraz adresu e-mailowego. Mile widziane (choć niekonieczne) jest też podanie ewentualnego tytułu naukowego, afiliacji oraz telefonu kontaktowego (ta ostatnia informacja jest dla nas bardzo przydatna w przypadku zmian adresów e-mailowych, powodujących napływanie zwrotów).

Pobierz
© Polskie Towarzystwo Etologiczne