Regulacje prawne


Polskie Towarzystwo Etologiczne ma wpisane do swego Statutu respektowanie jako podstawy postępowania ze zwierzętami - Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia.

Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia


Etologia za podstawę i punkt wyjścia swojej działalności przyjmuje sformułowanie tzw. etogramów gatunków zwierząt (czyli opisów typowego zachowania się). Wynika stąd podejmowanie badań nad gatunkami dziko żyjącymi.

Etolog musi w swojej działalności wystrzegać się naruszenia równowagi przyrody - a więc musi przestrzegać ustawy o ochronie przyrody i ochronie gatunkowej zwierząt (por. Regulacje prawne badań etologicznych).

Dla ułatwienia stosowania się do tych przepisów podajemy poniżej wybrane przepisy z Ustawy o ochronie przyrody i oparte na niej Rozporządzenie Ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa o ochronie gatunkowej zwierząt.

Ustawa o Ochronie Przyrody


Regulacje prawne badań etologicznych

Regulacja prawna opublikowanych wyników badań

Nowa europejska dyrektywa dotycząca używania zwierząt do celów naukowych

© Polskie Towarzystwo Etologiczne