Publikacje
Polskiego Towarzystwa Etologicznego


 • Sekcja Etologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Polskiego Towarzystwa Etologicznego opublikowały materiały z trzech zorganizowanych przez Sekcje sympozjów naukowych:
    
  • Materiały z Sympozjów Sekcji Etologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego Rogów '87, Wigry '88 pod red. Marka W. Kozłowskiego i Sławomira Luxa. Warszawa Wydawn. SGGW-AR 1990.
  •  
  • Current Advances in Polish Ethology / Postepy etologii w Polsce. Materiały 3 Sympozjum Sekcji Etologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego Jachrnaka, 6-8 września 1990 pod red. Ewy J. Godzińskiej, Marii Kieruzel i Julity Korczyńskiej. Warszawa Pol. Tow. Etologiczne 1992.
   
   
 • Ewa J. Godzińska z ramienia PTEtol. zredagowała tematyczny zeszyt czasopisma "Kosmos": Etologia i mechanizmy zachowania. Kosmos, 45, 1996 Nr 2-3 (231-232), ss. 253-592.


 • E. J. Godzińska, B. Symonowicz, J. Korczyńska 20013. Polskie Towarzystwo Etologiczne jako platforma jednocząca osoby zainteresowane zachowaniem zwierząt i naukami behawioralnymi. W.: Towarzystwa naukowe w Polsce: dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. Z. Kruszewski (red.), Tom 1: 99-111. ISBN: 978-83-61236-46-7.
© Polskie Towarzystwo Etologiczne