Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Etologicznego


Prezes

Ewa Joanna Godzińska (e.godzinska(at)nencki.gov.pl)

Wiceprezes

Maciej Trojan (maciej.trojan(at)umk.pl)

Sekretarze

Julita Korczyńska (j.korczynska(at)nencki.gov.pl)

Anna Passini (annpassja(at)gmail.com)

Skarbnik

Agata Maria Kokocińska (agata.maria.kokocinska(at)gmail.com)

Członkowie zarządu

Magdalena Cichoń (magdalena.cichon92(at)gmail.com)

Sławomir Lux (slawomir_lux(at)sggw.pl)

Wojciech Pisula (wojciech.pisula(at)gmail.com)

Anna Reinholz (areinholz(at)psych.uw.edu.pl)

Maciej Stasiak (stasiak884(at)wp.pl)


Komisja Rewizyjna
Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Przewodnicząca

Anna Szczuka (a.szczuka(at)nencki.gov.pl)

Członkowie

Anna Mirecka (a.mirecka(at)wp.pl)

Iwona Adamska (iadamska(at)biol.uw.edu.pl)


Delegat Polski do Międzynarodowej Rady Etologów

Leszek Rychlik (lrychlik(at)amu.edu.pl)

©2015 Polskie Towarzystwo Etologiczne