POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Stanisław Gartkiewicz–Nałęcz

 

Gartkiewicz–Nałęcz, Stanisław (1892-1949), pol. fizjolog; 1911-1914 studiował biologię na UJ, tam też rozpoczął (1911-1912) działalność naukową nad ruchami wymoczków w Zakł. Zoologii pod kierunkiem wybitnego krakowskiego zoologa, Michała Siedleckiego; przez dalsze dwa lata pracował jako prywatny asystent fizjologa, Napoleona Cybulskiego w Zakł. Fizjologii, gdzie podjął temat „Natura miary pobudliwości nerwów i mięśni”; prowadził też badania terenowe w Karpatach nad rozmieszczeniem traszki karpackiej Triturus montandoni i (Boulenger). Po I wojnie świat. w której brał udział jako kapral 1. Brygady został asystentem w Zakładzie Fizjologicznym Wydz. Lek. UW u znanego fizjologa, Franciszka Czubalskiego, gdzie zajmował się badaniem labiryntu u gołębi, a po przerwie na wojnę 1920 r., w latach 1924-1926 pracował w Zakł. Fizjologii Instytutu Nenckiego pod kierunkiem Kazimierza Białaszewicza; tu zajmował się m. in. charakterystyką „snu” małża szczeżui (Prace Inst. Nenckiego, 3, 1925 Nr 47), reagowaniem szczeżui na bodźce świetlne oraz zmianami stopnia jej pobudliwości na bodźce fotyczne w obrębie poszczególnego okresu czynnościowego. Dużą wartóść naukową i dydaktyczną przedstawia jego monografia Szczeżuja (Bibl. biol. Nr 5. Warszawa 1928). Gartkiewicz-Nałęcz był również (1924-1925) kierownikiem Biblioteki Instytutu Nenckiego. Doktoryzowal się na UW, po czym (1928) podjął pracę w Zakł. Fizjologii (póżniejszym Zakł. Fizjologii Człowieka) na Wydz. Lekarskim UW początkowo jako st. asystent, 1934 jako adiunkt i 1937 jako adiunkt stabilizowany. 1920-1939 prowadził wykłady w fizjologii w Państw. Instytucie Wychowania Fizycznego, później przemianowanym na Centr. Inst. Wych. Fiz. (obecnie AWF) i w innych miejscach. Szczególnie należy podkreślić jego wykłady zlecone z fizjologii narządów zmysłowych (jakże brak ich dzisiaj!) początkowo na Wydz. Weterynarii UW, a od 1931 na Wydz. Lek. UW. Po wyjeździe z Warszawy Jana Dembowskiego na katedrę w Wilnie, przejął (1935-1939) jego zajęcia na Wydz. Farmaceutycznym UW z zoologii i parazytologii. W okresie przedwojennym napisał Gartkiewicz-Nałęcz wiele cennych artykułów popularnych, także w przedwojennych encyklopediach. I tak w EncyklopediiŚwiat i życie” (3, 1935) opublikował hasło – Oddychanie, a w Encykopedii  Ultima Thule (m. in. 9, 1938) był autorem haseł Sen, Sen zimowy zwierząt, Sen letni zwierząt, Senne marzenia (sny). Podczas okupacji był asystentem i wykładowcą w Szkole Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego docenta Jana Zaorskiego (która stanowiła jawną namiastkę Wydziału Lekarskiego UW) oraz 1 1942-1944 był wykładowcą zoologii i parazytologii na Wydz. Farmacji Tajnego UW. Materiały obserwacji i doświadczeń z zakresu etologii ryb, nagromadzone w trudnych warunkach okupacji, uległy zniszczeniu wraz z jego mieszkaniem w czasie powstania warszawskiego. Po powstaniu Gartkiewicz-Nałęcz uczył w gimnazjum w Wolbromiu, a po powrocie do Warszawy w 1946 podjął przerwaną pracę adiunkta na Wydz. Lekarskim w Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej oraz prowadził wykłady zlecone z fizjologii. Prócz Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych otrzymał brązowy i srebrny medal za długoletnią służbę.

Nowa metoda badawcza w zoopsychologii. Wszechświat, 1930; Zagadnienie snu zimowego. Wszechświat, 1935.

 

W oparciu o hasło w Słowniku biologów polskich (Warszawa 1987) opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 20 lutego 2007 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page