POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Donald R. Griffin

Griffin Donald R[edfield], (1915-2003), am. biofizyk, zoolog i etolog kognitywny; stopnie bakałarza, magistra (M.A.) uzyskał na Harvardzie, a po uzyskaniu stopnia doktora (1942), był tamże asystentem w pracowni psychoakustycznej, w pracowni zmęczenia i w innych pracowniach do 1945; 1946-1953 nauczał zoologii na uniwersytecie Cornella w Ithace, N.Y., 1953-1963 był profesorem zoologii w Harvardzie, a w 1965 został profesorem w Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku oraz zoologiem w Nowojorskim Towarzystwie Zoologicznym; po przejściuna emeryturę (1986) przeniósł się do Lexington, Mass. Był członkiem Narodowej Akademii Nauk. Jeszcze jako student znalazł (w 1938) u G.W. Pierce'a, jednego z nielicznych wówczas fizyków zajmujących się ultradźwiękami, okazję zarejestrowania głosów nietoperzy owadożernych, a wraz ze swym kolegą Robertem Galambosem stwierdził, że zwierzęta te wykorzystują odbite ultradźwięki do wykrywania przedmiotów (właśnie Griffin na określenie tego zjawiska wprowadził w 1944 termin ‘echolokacja’). Te odkrycia zapoczątkowały jego dalsze pionierskie badania nad tym zjawiskiem (1952, 1958, 1959, 1962) [przedtem, od czasów włoskiego przyrodnika, Lazzaro Spallanzaniego (1729-1799), sądzono, że nietoperze wyczuwają przeszkody „dotykiem”, odbierając drgania powietrza błonami lotnymi – co można jeszcze znaleźć u Buddenbrocka (1937, ss. 144-145)]. W tym nurcie znalazły się również badania Griffina nad orientacją przestrzenną ptaków (1955, 1964, 1967), w których jako pierwszy na świecie zastosował metodę śledzenia szlaków przelotów ptaków z samolotu. Jako biofizyk chętnie korzystał w badaniach biologicznych z aparatury i metod fizyki. Uważał przy tym, że „działanie organizmów żywych jest skomplikowane i doskonałe, iż zrozumienie jego mechanizmu poszerzy w przyszłości horyzonty fizyki” (ze skrzydełka Wędrówek ptaków 1967). Z takiego nastawienia wypłynęło jego przekonanie, że zwierzęta nie są tylko automatami i mogą mieć zdolność myślenia i rozumowania – co powinno być przedmiotem badań (1976). W ten sposób – ożywiając dawne cele psychologii zwierząt  i psychologii porównawczejGriffin zapoczątkował w 1978 nowy kierunek w etologii – etologii kognitywnej, współbrzmiący z powstającym wówczas szerszym nurtem badawczym kognitywizmu (Znak 1999). To przekonanie znalazło swój wyraz w ostatniej książce Griffina (1881, 2000), Umysły zwierząt.

Listening in the Dark. New Haven, Conn. 1952, 1958, New York 1974; Bird navigation. W: Recent Studies in Avian Biology, ed. by A. Wolfson. Urbana, Ill. 1955, ss. 154-197; Echoes of Bats and Men. 1959 (wyd. pol.: Widzenie w ciemności. Echolokacja u zwierząt i ludzi. [„Nowości Nauki i Techniki”]. Warszawa 1962); Animal Structure and Function (1962); Bird Migration. The biology and physics of orientation behavior. Garden City N.Y. 1964 (wyd. pol.: Wędówki ptaków. [„Nowości Nauki i Techniki”]. Warszawa 1967); The Question of Animal Awareness. 1976; Animal Minds. Beyond Cognition to Consciousness. Chicago, Ill. 1992, 2000 (wyd. pol.: Umysły zwierząt. Gdańsk 2004).

W. [von] Buddenbrock: Świat zmysłów. [Biblioteka Wiedzy” t. 7]. Warszawa [1937]; Znak, 51, 1999 Nr 11 (534) [„Kognitywizm – czy jest ciało w duszy”].

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 8 stycznia 2004 r.


green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes)
Aktualności
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii
green.gif (257 bytes)
Etologia

green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii  

Back to home page, Nencki home page