POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Michalina Stefanowska

Stefanowska, Michalina (1855-1942), pol. fizjolog, biolog, córka Ferdynanda i Joanny z Sienkiewiczów, po ukończ. (1872 gimn. w Grodnie została tamże nauczycielką przyrody i geografii w żeńskim progimnazjum, a następnie takąż nauczycielką w żeńskim progimnazjum w Łodzi; w 1863-1883 studiowała przyrodę, a zwł. zoologię u K. Vogla i H. Fola w Uniw. Genewskim, gdzie (1889) uzyskała doktorat nauk przyrodniczych, po czym w 1891-1897 studiowała przyrodę i psychologię w Paryżu. 1897-1906 pracowała w Instytucie Fizjologicznym w Brukseli. 1903 habilitowała się na na Uniw. Genewskim z fizjologii ogólnej, była też tam wykładowcą fizjologii. Po powrocie do kraju prowadziła 1908-1912 wykłady z fizjologii układu nerwowego i zmysłów na Wydz. Humanistycznym Wyższych Kursów Naukowych w Warszawie; 1912-1917 była kierowniczką żeńskiego Gimn. im. Orzeszkowej w Łodzi. 1922 habilitowała  się z fizjologii układu nerwowego i zmysłów na Wydz. Lekarskim Uniw. Pozn., po czym do wojny była prof. nadzw. tej uczelni. Była  członkiem Polskiej Akademii Umiejętności [drugą kobietą po Marii Skłodowskiej-Curie w tej najwyższej w okresie przedwojennym polskiej korporacji uczonych], czł. Poznańskiego T-wa Przyjaciół Nauk. Ogłosiła pionierskie prace z zakresu fizjologii ukł. nerwowego, psychologii i psychoneurologii. W działalności popularyzatorskiej pozostawiła książkę o życiu zwierząt morskich (1905) zawierającą elementy ich zachowania się.

Życie w oceanie. Opis popularny roślin i zwierząt morskich. Warszawa 1905.

 

Na podstawie hasła w „Słown. Biol. Pol.” opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 28 listopada 2007 r.


green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes)
Historia polskiej etologii

green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Aktualności

green.gif (257 bytes) Bibliografia behawioralna

Back to: home page, Nencki home page