Zarząd Polskiego Towarzystwa Etologicznego

ul. Pasteura 3; 02-093 Warszawa

Fax: (+4822) 8225 342


Prezes

prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska (Pracownia Etologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Wiceprezes

dr Iwona Adamska (Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)

Sekretarze

dr hab. Tadeusz Kaleta (Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

dr hab. Katarzyna Michalska (Katedra Entomologii Stosowanej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Skarbnik

dr Julita Korczyńska (Pracownia Etologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Członkowie zarządu

prof. dr. hab. Jarosław Jerzy Barski (Centrum Medycyny Doświadczalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

dr hab. Konrad Hałupka (Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet Wrocławski)

dr Sławomir Lux (InSilico-Ipm Sławomir Lux, Konstancin-Jeziorna)

dr Anna Reinholz (Zakład Psychologii Zwierząt, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Krzysztof Turlejski (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Przewodnicząca

mgr inż. Anna Mirecka (Instytut Ekologii i Bioetyki, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Członkowie

dr hab. Ireneusz Ruczyński (Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii, Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża)

dr Zuzanna Toeplitz (Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)Delegat Polski do Międzynarodowej Rady Etologów

dr hab. Michał Dzięcioł (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

©2019 Polskie Towarzystwo Etologiczne