Biografie

© Jerzy Andrzej Chmurzyński (j.chmurzyński@nencki.gov.pl)


WITOLD ADOLPH

Adolph, Witold Albert (1903-1941), pol. zoolog, uczeń J.S. Alexandrowicza, J. Prüffera, J. Wilczyńskiego i J. Dembowskiego. W 1932 r. pracował u tego ostatniego w Instytucie Nenckiego; z powodu słabego zdrowia pracował potem w domu na wsi, w Igalinie k. Rykont, gdzie założył stację dośw. dla badania pszczół, a od 1940 pracował w Litewskiej Akademii Rolniczej w Dotnuwie pod Kownem. Zajmował się biologią eksperymentalną; miał duże zasługi w dziedzinie popularyzacji wiedzy biol., w tym dotyczącej obyczajów zwierząt - jak Dzień w mrowisku (2. wyd. Warszawa 1948), Pająk - tkacz, inżynier i myśliwiec (piękne popularne działko - wyd. 4, rozszerzone przez I. Mikulską, Warszawa 1956); przetłumaczył też na polski K. Frischa Życie pszczół (Warszawa [1935] - dziś niestety bardzo przestarzałe jeśli chodzi o rozróżnienie i rolę tańca wywijanego i okręcanego; por. von Frisch).

 

© Polskie Towarzystwo Etologiczne