POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


STANISŁAW DRYL

Dryl, Stanisław (1922 -1995), pol. protistolog-etolog, szeroko znany ze swych badań nad zachowaniem się, pobudliwością i elektrofizjologią orzęsków (Ciliata), a zwłaszcza pantofelków (Paramecium); uzyskał maturę w maju 1939; podczas wojny opuścił przyłączoną do tzw. Reichu Łódź i osiadł w Warszawie, gdzie podjął studia medyczne na podziemnym Uniwersytecie Warszawskim; wstąpił też do oddziału AK (ps. „Rudy”) i w 1944 brał udział w powstaniu warszawskim w 21 komp. AK w grupie Trojana. Po wojnie dokończył 1946 studia medyczne na Uniwersytecie Poznańskim, jednocześnie studiując tamże farmację, po czym przeniósł się na Uniwersytet Łódzki. Po studiach dzielił swe obowiązki zawodowe między pracą lekarza na części etatu w I Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Łodzi (gdyż medycynę i farmację „wyprowadzono” w tym czasie z polskich uniwersytetów, podobnie jak weterynarię i teologię) i pracą badawczą w Instytucie Nenckiego, wówczas restytuowanym pn. Państw. Instytutu Biologii Dośw. im. M. Nenckiego w Łodzi (por. J. Dembowski i J. Konorski); w 1951 obronił dysertację doktorską z protistologii (wtedy jeszcze, przed wystąpieniem R.H. Whittakera i pani Lynn Margulis zmieniających podział świata organicznego, nazywanej protozoologią). Zajmował się etologią pierwotniaków, a w szczególności taksjami [w protistologii zazwyczaj nazywanymi po staremu ‘tropizmami, przy czym służyła mu wynaleziona przez siebie prosta metoda fotograficznego rejestrowania kierunku trajektorii ruchu lokomocyjnego tych organizmów (Dryl 1958).

The dependence of chemotropism in Paramecium caudatum on chemical changes in the medium. Acta Biol. Expe. (Warsaw), 16, 1952, ss. 23-53; Photographic registration of movements of Protozoa. Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. Sci. Biol. (Classe II), 6, 1958, ss. 429-430; Effects of adaptation to environment on chemotaxis of Paramecium caudatum. Acta Biol. Exp. (Warsaw), 19, 1959a, ss. 83-93; Chemotactic and taxic effects of lower alcohols on Paramecium caudatum. Acta Biol. Exp. (Warsaw), 19, 1959b, ss. 95-104; Chemotaxis of Paramecium caudatum as adap­tive response of organism to its environment. Acta Biol. Exp. (Warsaw), 21, 1961a, ss. 75-83; The velocity of forward movements of Paramecium caudatum in relation to pH of medium.  Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. Sci. Biol. (Classe II), 9, 1961b, ss. 71-74; Contributions to mechanisms of chemotactic response in Paramecium caudatum. Anim. Behav., 11, 1963a, ss. 393-395; Oblique orientation of Paramecium caudatum in electric fields. Acta Protozool. (Warsaw), 1, 1963b, ss. 193-199.

 

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © 18 stycznia 2002 r.


green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii
green.gif (257 bytes) Etologia

green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii  

Back to home page, Nencki home page