POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Katsuji TSUNEKI

TSUNEKI, Katsuji (1908-1994), wybitny i niezwykle płodny japoński hymenopterolog (= spejalista od błonkówek) zajmujący się zwł. żądłówkami (Aculeata); po studiach w Tokyo Higher Normal School uczył w średnich szkołach: Utsunomiya dla dziewcząt i w szkole Keijo. Pierwsza jego praca (1929) dotyczyła biologicznych obserwacji osy-kopułki (Eumenes), ostatnia (1993) zamykała imponującą liczbę ok. 600 publikacji. Do końca lat 1940-ch zajmował się głównie zachowaniem się owadów; nawet w okresie 1937-1940, gdy był żołnierzem w jednostce okupującej pn Chiny i Mongolię Wewnętrzną, w wolnych chwilach obserwował obyczaje os kopiących gniazda w ziemi, czego wyniki opublikował [po jap.] w książce Przyrodnik na froncie (Osaka 1942), niemniej nigdy nie porzucił tego wątku badawczego. W latach 1944-1952 pracował w Instytucie Zoologicznym Uniwersytetu Hokkaido w Sapporo; tu wydał książkę The Japanese Hunting Wasps, Their Ecology and Psychology (Sapporo 1946), a swe ekstensywne badania behawioralne nad wardzanką zamknął książką A Research Account of the Japanese Long Nosed Wasp, Bembix niponica Smith (Sapporo 1948). Tam też uzyskał stopień doktora (1950). W latach 1952-1973 był profesorem zoologii w Uniwersytecie Fukuji. Wiele prac Tsunekiego dotyczyło zachowania os grzebaczowatych (Sphegidae), widzenia barw u mrówek, a jeszcze w 1982 opublikował artykuł o gnieżdżeniu się i budowaniu oprzędu przez osę grzebaczowatą, niestylka Gorytes tricinctus, który żył "pokolenie za pokoleniem w mym małym ogrodzie". W latach 1960-1970-ch Tsuneki opublikował wiele artykułów naukowych dotyczących zachowania się i biologii kanarków i in. ptaków. Prócz działalności naukowej Tsuneki wiele energii wkładał w organizowanie życia naukowego japońskich etologów i hymenopterologów. I tak w 1957 zainicjował jap. czasopismo Life Study, które wychodziło do 1973, w następnym roku - inne pismo, Wiadomości Hymenopterologiczne, które wychodziło do 1987 (w tym tomie, 27 zawarto autobiografię Tsunekiego); w 1963 zaczął wydawać pismo Etizenia [po ang.], które do 1973 wydało 41 zeszytów i w którym opublikował liczne prace z etologii. W 1976 zaczął wydawać Special Publications of the Japan Hymenopterists Association, w którym wyszło 41 zeszytów do 1993, wśród nich większość swego autorstwa (autor publikował po jap., ang., niem. i fr.); por. W.M. Wheeler.

A list of papers and writings by K. Tsuneki  (I) 1929-1961; A list of papers and writings by K. Tsuneki (II) 1962-1968; Autobiography [Engl. transl.] Sphecos Nr 28 [in print]; A.S. Menke: Katsuji Tsuneki (September 12, 1908 - February 2, 1994. Sphecos Nr 27, July 1994, ss. 5-6.

 

Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl, jchmurzynski@wp.pl 16 stycznia 2003 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page