POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Maria WERYHO-RADZIWIŁŁOWICZOWA

WERYHO-RADZIWIŁŁOWICZOWA, Maria (1858-1944), pol. pisarka i działaczka pedagogiczna, wybitnie zasłużona pionierka wychowania przedszkolnego od 1885 działająca na terenie Warszawy, założycielka wielu przedszkoli i pierwszego seminarium dla wychowawczyń przedszkoli, w latach międzywojennych redaktorka "Wychowania Przedszkolnego", 1918-1926 kierownik referatu przedszkoli w Ministerstwie Wyznań Rel. i Oświecenia Publicznego, patronka Studium Wychowania Przedszkolnego w Warszawie. Polskim dzieciom i kształceniu nauczycieli poświęciła 60 lat swego twórczego i pracowitego życia; za całokształt pracy odznaczona Złotym Żetonem oraz Złotym Krzyżem Zasługi; jej prochy zostały 24.III. 1982 przeniesione do grobu rodzinnego na Powązkach w Warszawie. Była autorką wielu książek związanych z wychowaniem przedszkolnym, m. i.: Jak zająć dzieci w wieku przedszkolnym (1900), Gimnastyka dla dzieci (1887), Gry i zabawy towarzyskie w pokoju (1900), Śpiewy i zabawy w pokoju i w ogrodzie (1890), Wychowanie przedszkolne (1895, razem z J. Strzemeską) i in., wydała też liczne utwory dla dzieci, jak: Nacia na pensji (1899), I ja już czytam (1898, 1903), Dla Józi, powiastki dla małych dzieci (1896); wśród nich można znaleźć książki dotyczące przyrody żywej, jak Las (1893, 1901, 1930), W lecie (1896), W zimie (1897), Co słonko widziało (1905), Cztery pory roku (1922); wśród nich zwierzętom poświęcone były Nasi przyjaciele (1888, 1900), Wróble (1899), Z życia zwierząt. Pies (1889), Wśród swoich (1901), W ich świecie (1926), a Co znalazłem w stawach u kałużach (1907) ma charakter popularyzatorski z wieloma aspektami etologicznymi; por. Z. Bohuszewiczówna

 

Jerzy A. Chmurzyński © (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl, jchmurzynski@wp.pl 16 stycznia 2003 r.


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page