POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


Heini HEDIGER

 

Hediger, Heini (1908-1992), szwajcarski zoolog i dyrektor ogrodu zoologicznego. Po uzyskaniu matury (1927) studiował Hediger zoologię,  botanikę, etnologię i psychologię na Uniwersytecie w Bazylei; w 1935 habilitował się u znanego szwajcarskiego profesora Adolfa Portmanna. Od 1938 kierował ogrodami zoologicznymi w Bernie, w Bazylei (1944-1953)  i w Zürichu (1953-1974). W bazylejskim Zoo miał pierwsze okapi, które – mimo iż przeżyło tam tylko dwa miesiące – odegrało dużą rolę dla późniejszych hodowli w europejskich ogrodach zoologicznych (obecnie jest np. w londyńskim Zoo). W Zürichu wprowadził Hediger – dla nas dziś oczywisty zwyczaj – umieszczania przy klatkach i wybiegach tablic z nazwami gatunków znajdujących się tam przedstawicieli, opisem oraz fotografią (co jest szczególnie istotne przy ekspozycjach wielogatunkowych); dziś te, tzw. tablice Hedigera są powszechną praktyką  w ogrodach zoologicznych.

Hediger uprawiał zoopsychologię, wprowadzając wiele ważnych pojęć, jak hierarchia biologiczna, dystans ucieczki, dystans krytyczny (bezwzględnej obrony), określenie zwierząt dystansowych i in. Zajmował się terytorializmem, a zwłaszcza znakowaniem terytorium przez przedstawicieli różnych gatunków ssaków. Był redaktorem bodaj jedynej dotąd pracy zbiorowej o drogach zwierząt. Zajmował się też aberrantnym zachowaniem się zwierząt w niewoli, jak stereotypiami ruchowymi.

W 1960 – wraz z Karlem von Frischem, Bernhardem Grzimkiem, Konradem Lorenzem i Wolfem Herrem –  założył magazyn „Das Tier“, który przez prawie 40 lat był najpopularniejszym magazynem zoologicznym w Europie. W 1996 dla uczczenia zasług Heini Hedigera Światowe Towarzystwo Pgrodów Zoologicznych i Akwariów ufundowało nagrodę jego imienia.

Zur Biologie und Psychologie der Flucht bei Tieren. Biol. Zbl., 54, 1934, ss. 21-40.

Wildtiere in Gefangenschaft. Basel 1942 (wyd. ang.: Wild Animals in Captivity. London 1950; wyd. fr.: Les animaux sauvages en captivité. Paris 1953).

Säugetierterritorien und ihre Markierung. Bijdr. tot de Dierkunde, 28, 1949, ss. 172-184.

Beiträge zur Säugetiersoziologie. Coll. int. CNRS, 34, 1952, ss. 297-322

Skizzen zu einer Tierpsychologie im Zoo und Zirkus. Zürich 1954 (wyd. ang.: Studies of the Psychology and Behavior of Captive Animals in Zoos and Circuses. London 1995).

Die Angst des Tieres. W: Die Angst. Studien aus der C. G. Jung-Institut Zürich, 10, 1959, ss. 7-33.

Tierpsychologie im Zoo und im Zirkus. Basel 1961.

The evolution of territorial behavior. W: Social Life of Early Man, ed. by S. L. Washburn. {„Viking Fund Publications in Anthropology” Nş 31]. New York 1961, ss. 34-57.

Weitere Dressurversuche mit Delphinen and anderen Walen. Z. Tierpsychol., 20, 1963, ss. 487-497.

Man as a social partner of animals and vice-versa. Symp. Zool. Soc. London, 14, 1964, ss. 291-300.

Mensch und Tier im Zoo: Tiergarten-Biologie. Zürich–Stuttgart–Wien 1965

[Wydawca:] Die Straßen der Tiere. Zürich 1967.

Ob Tiere träumen? Stuttgart 1972.

 

Na podstawie hasła w Wikipedia.de opracował Jerzy A. Chmurzyński (e-mail: j.chmurzynski@nencki.gov.pl) 23 marca 2007


green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Pory Roku
green.gif (257 bytes) Rocznice
green.gif (257 bytes) Aktualności
green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Piśmiennictwo behawioralne
green.gif (257 bytes) Pracownia Etologii

Back to home page, Nencki home page