POLSKIE TOWARZYSTWO ETOLOGICZNE

POLISH ETHOLOGICAL SOCIETY


JAN SOKOŁOWSKI

SOKOŁOWSKI, Jan [Bogumił] (1899-1982), dr, zoolog, ornitolog, od 1948 prof. Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, 1951-1970 w Wyższej Szkole Rolniczej tamże, zasłużony na polu ochrony ptaków oraz popularyzacji wiedzy o nich – zwł. dzięki wspaniałej pracy Ptaki ziem polskich (t. 1-2, Warszawa 1936, wyd. 2 Warszawa 1972) oraz książkom o ich życiu i obyczajach: Z biologii ptaków (Warszawa 1950) i Tajemnice ptaków (Warszawa 1980) – z popularnie podanymi wiadomościami z etologii tych zwierząt. Podobnie do M. Siedleckiego i K. Lorenza pięknie rysował (por. jego Z teki zoologa).

Opracował Jerzy A. Chmurzyński © 1 grudnia 1998 r.


green.gif (257 bytes) Historia polskiej etologii
green.gif (257 bytes) Etologia
green.gif (257 bytes) Aktualności

Back to home page, Nencki home page